Чи шкідливі позитивні іони?

Чи шкідливі позитивні іони?

Існує думка про шкоду позитивних аероіонів. Це оману має досить давню історію. Перш за все, коли було зроблено відкриття про користь іонізації повітря, дослідники вирішили, що потрібні тільки негативні іони, тому академік А.Ф.Чіжевскій став робити свої люстри, а його послідовники - свої прилади - уніполярними, тобто породжують іони тільки однієї полярності. Іонізатори таких конструкцій простіше у виготовленні, не треба думати про те, що іони можуть рекомбінуватися.

Перш за все це було викликано недосконалістю самих генераторів, але і не в останню чергу відсутністю необхідного контрольно-вимірювального обладнання. Недосконалість генераторів виражалося також і в тому, що крім негативних іонів, прилади породжували велику кількість озону, тому перебувати довгий час у приміщенні, де працює такий генератор, було небезпечно - озон є сильним окислювачем і в незначних кількостях сприяє прискореному старінню, а у великих - просто отруйний. З'ясувалося також, що озон, в силу своєї великої хімічної активності, сприяв утворенню отруйних азотних сполук.

Довгий час вищеперелічені технічні недосконалості перешкоджали розвитку досліджень іонізації повітря. Однак з початком ери космічних польотів, проблема іонізації придбала нову актуальність. І дослідження були продовжені. Тепер вже було необхідно з усією вірогідністю встановити, які бувають іони, які освіти іонів корисні, а які шкідливі.

І в першу чергу, при створенні і випробуванні лічильника аероіонів було встановлено, що позитивні іони, присутні в природних умовах в повітрі, всупереч сформованому на той момент переконання, не роблять шкідливого впливу на людину. Але якщо не буде позитивних іонів, при такій уніполярної іонізації всі довколишні матерії, в тому числі особа, одяг заряджаються негативно, і знову утворилися іони внаслідок відштовхування не потраплять в дихальні шляхи.

Шкідливий недолік іонів обох полярностей, особливо корисних для людини - негативних. До слова, надлишок іонів теж шкідливий. Чижевський, як і його сучасники, не могли знати достовірно, яка концентрація іонів корисна, а яка становить небезпеку. Сьогодні, при наявності сучасної вимірювальної бази, ми можемо швидко і з високою точністю вимірювати концентрацію іонів обох полярностей.

Таким чином, ще на початку сімдесятих років експериментальні дослідження іонізації повітря в природних умовах проведення допомогою наших приладів, дозволили визначити природні концентрації аероіонів обох полярностей і співвідношення концентрацій позитивних і негативних аероіонів в природних умовах: у лісі, на морських узбережжях, в горах, на курортах.

На основі цих вимірів були вироблені рекомендації по Аеронізація і вимоги до аероіонного складу повітря в приміщеннях. У підсумку, експериментальні факти знайшли своє відображення в нормах СанПин МОЗ РФ.

Автор статті - Айдар Туктагулов (НПФ Сапфір)